Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Антично селище край с. Давидково

Антично селище край с. Давидково

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Давидково
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Край с. Давидково е открито късноантично селище – Дуракоското. Разкрити са сгради и предмети от бита.