Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Тракийско светилище край с. Босилково

Тракийско светилище край с. Босилково

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Босилково
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Светилището е открито в местността Чукаря край с. Босилково. Свързано е с култа към Великата богиня-майка и Слънцето. Светилището има визуална връзка с други две светилища - в местностите Чуката на Гидика край с. Гълъбово и Градището край с. Дрянка.