Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Скални ниши край село Татул

Скални ниши край село Татул

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Татул
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Тракийското светилище Татул е заобиколено от причудливи скални ниши на северозапад и на юг. Първите три са с формата на трапец с приблизителни размери: около 40см долната основа, 60см - стените и 15-17см - горната основа. Дълбочината на нишите е ок.30см при долната основа и ок.15см - при горната. Вътрешността на нишите е сферична и тази заобленост създава оптическата илюзия, че нишите са обърнати винаги към този, който ги наблюдава, под независимо какъв ъгъл и от какво разстояние. От тук следва и не по-малко важната констатация, че нишите не сочат към светилището, а просто се виждат от него и благодарение на своята конструкция, гледани от светилището, създават впечатлението, че са обърнати към него.
Същото се отнася и за другите две ниши, на юг от светилището, но отстоящи на значително по-голямо разстояние от него. Едната от тях е с правоъгълна форма, с приблизителни размери: 10-12см в долната и горна част и 50см - височина. Другата е с форма на неправилен трапец с размери: ок.25см- долната основа, 12см - горната; 35см - лявата страна и 40см - дясната. И двете ниши са издълбани сферично в скалата, а вляво от правоъгълната, като че ли се забелязват останки от трета, разрушена ниша, но това не може да се твърди със сигурност.