Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Скална гробница, село Душка

Скална гробница, село Душка

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Душка
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Скалната гробница в местността Гузгун кая (Горящ камак) на 3 километра източно от село Душка. Свързва се с цивилизацията на траките в този район.