Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Тракийска крепост край село Иванци

Тракийска крепост край село Иванци

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Иванци
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Тракийската крепост се намира на два километра североизточно от село Иванци в местността Телевизионна кула. Крепостта е разположена върху висок скалист връх -  Исаклъ тепеси или Исаков връх. За него има предание, че е свещено място, че е имало църква и гроб на знатен свещеник. Възвишението е с форма на пресечен конус със стръмни, почти отвесни скални склонове от юг. От другите три страни склоновете са полегати. Горната повърхност с площ 5 000кв.м. е почти равна в южната половина, а в северната е с наклон. От изток, запад и север личат останки от стена, разрушена на няколко места.

Стената на крепостта следва конфигурацията на скалистия терен. Крепостният зид е изграден направо върху скалния терен, следващ естествения наклон на възвишението. Тракийската крепост е строена през VII - I век пр.н.е. Но има хипотези, че вероятно укрепеното селище в местност Телевизионна кула е съществувало през ранно желязната епоха (Х - ІХв.пр.Хр.), съдейки по примитивния градеж на крепостната стена, оръдията, оръжията и твърде типичната керамика, добре позната от редица тракийски селища и крепости.

При разкопките през 1977 година е разчистена стената в продължение на 25 м., тя има полукръгла форма, издадена в средата към запад. Зидана от необработени камъни, споени с калов разтвор, дебелината и е около 2 метра. Както при разкопките, така и по непроучения терен са събрани много фрагменти от глинени съдове, но не са открити подови замазки. В останките на тракийската крепост е намерена и мраморна плоча с изображение на Зевс.