Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Средновековно селище, село Орлица

Средновековно селище, село Орлица

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Орлица
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Древен обект

Руини от средновековно селище са открити край село Орлица.