Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Могилен некропол, село Царева поляна

Могилен некропол, село Царева поляна

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Царева поляна
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Североизточно от село Царева поляна е открит могилен некропол.