Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Земнонасипни куполни гробници, град Маджарово

Земнонасипни куполни гробници, град Маджарово

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, град Маджарово
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

В живописната местност Менека край Маджарова е открит има тракийски некропол от ІV век пр.н.е. с три земнонасипни куполни гробници.