Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Тракийски култово-погребален комплекс “Сивридикме–фурнаджика”, село Горно поле

Тракийски култово-погребален комплекс “Сивридикме–фурнаджика”, село Горно поле

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Горно поле
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Тракийският култово - погребален комплекс “Сивридикме–фурнаджика” е разположен в местност Фурнаджика близо до село Горно поле. Край Фурнаджика откриваме скална гробница, а в местността Сиври дикме наблизо - скално светилище.