Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Крепост Вишеград (Горна крепост), село Вишеград

Крепост Вишеград (Горна крепост), село Вишеград

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Вишеград
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Крепости
Световно наследство:
КрепостиДревен обект

Родопската крепост "Вишеград" се намира на десния бряг на река Арда и е разположена в местността "Хисар Алтъ" върху остър скалист връх , наречен „Каменен харман“ над яз. "Студен кладенец". Крепостта е малка, 562 кв. м, а запазените й стени са високи до 8 м. Крепостта се намира непосредствено до едноименното село и до нея се стига по коларски път. Стените на крепостта както я откриваме днес преизползват основите на по - ранна крепост строена през античността. На няколко места във вътрешността са открити подове на землянки и основи на пещи. При разкопките са намерени още хромели, фрагменти от глинени съдове, железни оръдия на труда и оръжия. Най-ранните материали са от прехода между бронзовата и старожелязната епоха. Предполага се, че животът е продължил и през Античността и Средновековието.

Средновековната крепост е построена е най-вероятно през ХІІ-ХІІІ в. Името й е със славянски произход и означава "висок град", име давано на крепости и в други славянски държави.
Сред местното население е известна с топонима Хисар Юстю (Горна Крепост). По план и по размери представлява типичен феодален замък от средните векове.
Според проучвателите и топонима предположенията са че е представлявал резиденция на областния управител на областта Ахридос.
В пряка връзка е с голямата крепост Мнеакос (Моняк) която е на хълма отсреща.

От изток, юг и запад местността е достъпна само на отделни места. Северната страна е защитена със стена, която има дъговидна форма, разширена в западния край. При разкопките, които са правени тук през 1971 - 1974 година е разчистена крепостната стена и вътрешността на крепостта. Стената е дебела приблизително 2 метра и е висока около метър. Зидана с необработени камъни споени с калов разтвор, като на места фугите са запълнени с малки камъчета и пръст. Входът към крепостта се намира в най-източния край, той е широк около 2 метра.