Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Стоби, археологически обект

Стоби, археологически обект

За обекта


Коридор: София - Охрид
Държава: Македония, Стоби, Градско
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Античният град Стоби се намира в централната част на македония, на 10 километра от Градско, в плодородната долина на Вардар, където река Еригон (Църна Река) се влива в река Аксиос (Вардар). Градът е основан най-вероятно по времето на Елинизма през II-III век пр. Хр. За пръв път се споменава по време управлението на Филип II във връзка с войната срещу пеоните. Градът се разраства през I век сл. Хр. при император Август. Стоби е столица на провинция Македония Секунда през V-VI век. От IV век е седалище на епископия. Това се потвърждава от останките на най-старата християнска църква за района - Епископската базилика и Баптистерия (Кръщелнята), преустроявани през V-IV век. Части от стенописи са запазени in situ. В Баптистерия, построен през IV в. могат да се видят забележителни подови мозайки, запазени in situ.
През 527 година Стоби е разрушен от земетресение и изоставен от жителите си.
Много са разкритите сгради от римския период: дворците на Теодосий, Партений, Полихарм, Перистерия; синагога, римски театър, улици, порти, площади и т.н. Архитектурни елементи от мрамор и камък, и фрагменти от мозайките са изложени в Музея на Македония в Скопие и в Музея на Велес.

Експертна мрежаДокументи