Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Пещерно неолитно селище

Пещерно неолитно селище

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Боево
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Древен обект

Край село Боево са открити каменни отломки, които свидетелстват за съществувало на това място пещерно селище от периода на неолита.