Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Енеолитен култув център "Лопките"

Енеолитен култув център

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Долнослав
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

В местността „Лопките“ срай село Долнослав се намира култово енеолитно светилище от V – ІV в.п.н.е., което е уникално в Европа. По археологически данни в очертанията на днешния град е съществувало тракийско селище, продължило своя живот и през римско време. Няма сведения за името на античния град. Смята се, че с дейността си е обслужвал религиозните и други духовни потребности на праисторическите жители на днешните Южна България и Северна Гърция.