Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Карабекирова пещера

Карабекирова пещера

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Глухар
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Древен обект

Карабекировата пещера е образувана на скален венец над река Върбица край село Глухар. Дълбочината и достига 15 метра. Пещерата е била обитавана от първобитни хора през неолита.