Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Римски мост, село Тихомир

Римски мост, село Тихомир

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Тихомир
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект