Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Римски мост, село Лозенградци и село Шурматица

Римски мост, село Лозенградци и село Шурматица

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, между селата Лозенградци и Шурматица
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект