Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Каменен амфитеатър

Каменен амфитеатър

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Мишевско
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект