Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Римска баня

Римска баня

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Баните
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Според археологическите проучвания, Римската баня в центъра на село Баните датира от епохата на римското владичество. Доказателства за това са римският градеж на каптажа в банята, обилната римска монетна циркулация в региона, както и десетките римски монети, открити при строежа на днешната баня в селото.