Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Археологически обект Вергина

Археологически обект Вергина

За обекта


Коридор: Виа Егнация, Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Иматия
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство: Културно наследство
АнтичностАнтичностДревен обектКултурно наследство

Град Айгай, древната столица на Македонското царство, е открит през XIX в. близо до Вергина в Северна Гърция. Най-важните останки са монументалният дворец, богато декориран с мозайки и цветни мазилки и некрополът с повече от 300 надгробни могили, някои от които датират от XI в. пр. Хр. Една от царските гробници в Голямата могила е идентифицирана като гробницата на Филип II, който завладява всички гръцки полиси, проправяйки път за сина си Александър и експанзията на Елинистическия свят.

ЮНЕСКО

Древният град е разположен на северния склон на Пиерийските планини и със сигурност е идентифициран с Айгай – столицата на царството на Долна Македония. Археологически находки доказват, че мястото е непрекъснато обитавано от Ранната Бронзова епоха (III хил пр. Хр.), а през Ранножелязната епоха (XI – VIII в. пр. Хр.) става важен център – богат и гъсто заселен. Градът достига разцвет през Архаичната (VII – VI в. пр. Хр.) и Класическата епоха (V – IV в. пр. Хр.), когато се превръща в най-важния урбанизиран център на територията, седалище на македонските царе и място на традиционните светилища. Още повече, че градът е бил вече известен в Античността с богатството на царските гробници, събрани в обширен некропол.
Най-важните паметници на мястото са: Царските гробници в Голямата могила, Дворецът и Театърът, храмът на Евклея, акрополът и градските стени, царските гробници на северозапад от града, гробниците в моголата Бела и могилният некропол.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи