Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Тракийска скална гробница, Стамболово

Тракийска скална гробница, Стамболово

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, село Стамболово
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Районът на село Стамболово е богат с археологически паметници на културата от всички епохи. Преобладават тракийските паметници от предримската и римската епохи и старобългарските селища и некрополи. Край село Стамболово е открита тракийска скална гробница.