Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Култов комплекс от тракийски паметници Чала, с. Кралево

Култов комплекс от тракийски паметници Чала, с. Кралево

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, село Кралево
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

В района на Стамболово са открити тракийски култово-погребален комплекс, множество селища, някои в близост до римски калдаръмен път, тракийски скални гробници, крепости. Част от тези археологически находки образуват култови комплекси от тракийски паметници, какъвто е източнородопският рид Чала.
Богатото историческо и археологическо минало, уникалните традиции и обичаи, които са се утвърждавали и обогатявали в по-късните години, древният кръстопът на религии, култура и бит на региона обуславят възможностите за развитието и утвърждаването на културния туризъм тук.
От 1994 г. чрез Държавен вестник са обнародвани 57 паметници на културата на територията на община Стамболово, от който 7 с национално значение. В източнородопския рид Чала край село Кралево е открито и древно тракийско селище.