Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Скално светилище "Белите камъни", с. Старцево

Скално светилище

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, село Старцево
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Белите камъни е планински връх над село Старцево. Името идва от оголените бели варовикови скали, от които е изграден върха. От него се разкрива великолепен изглед, обхващащ почти целите източни Родопи. Гледката е неописуема – едно море от планински вериги, долини, гори, китни села и градчета.
Археологическите наблюдения на върха показват, че в дълбоките цепнатини на скалите траките са поставяли монети, керамични съдове, жито, просо, а след това замазвали цепнатината с глина. Археолозите предполагат, че това са дарове – жертвоприношения на хтоничните (подземни богове) и определят върха Белите камъни като антично светилище. Ако се съди по датировката на намерените монети, то е функционирало от Vв. пр.Хр. до ІVв. сл.Хр., т.е близо хиляда години. Вероятно при обявяването на Християнството за официална религия в Римската империя през 330 г. светилището е било изоставено.
Най-внушителният исторически обект, разположен в местността “Белите камъни”, е светилището, посветено на Бога-Слънце. То е най-голямото между уникалните светилища, разположени край пътя между Перперикон и Златоград.
Слънцето е изначален космически и религиозен символ. Безспорно пред него са се прекланяли и обитателите на изсечения в скалите край град Кърджали монументален древен град Перперикон. Най-ранните археологически находки от него са от Енеолита (VІ – ІV хилядолетие преди Христа). Разкритата за туристи част от Перперикон е действително впечатляваща и заслужава да се види от всеки един привърженик на културния туризъм. Град Кърджали с Перперикон и Златоград със светилището на Бога-Слънце са взаимосвързани – още от времето на древните езически религии и култове. Това потвърждава и съвременния откривател на Перперикон проф. Н. Овчаров. След като разяснява същността на “няколко уникални светилища”, посветени на Бога-Слънце (край селата Мъгляне и Ягнево), разположени по пътя между Кърджали и Златоград, той отбелязва:
“...всички посочени светилища се ситуират в огромен кръг от планини с диаметър десетки километри. В неговия център е върхът “Белите камъни” над с. Старцево, Златоградско. На това известно отдавна грандиозно светилище се откриват изключително много оброчни предмети и изобилна керамика. Изглежда, че именно то е било главно средище на изповядвания култ към Слънцето.”