Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Тракийски скални ниши, село Дъждовница

Тракийски скални ниши, село Дъждовница

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, село Дъждовница
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Село Дъждовница е разположено на едно от възвишенията в Източните Родопи, от където се открива чудесна панорама към язовир Кърджали и околните гористи местности. Богатите на причудливи скални образувания хълмове привличат погледите, но най-вече с често срещаните по тях тракийски ниши.
На излизане от село Дъждовница, в посока към язовир Кърджали, точно при острият ляв завой, право на среща се виждат скалните ниши.
Тези вдълбани в скалите ниши се срещат в различни части на Източните Радопи. Най-многобройни те са при селата Дъждовница, Женда, Ангел Войвода, Широко поле.
Различни са твърденията за предназначението на тези ниши. Известно е, че траките са почитали слънцето и едва ли е случайно, че всички ниши са насочени към него. Интересен е фактът, че такъв тип скални ниши липсват при Татул и Перперикон. Най-широко разпространената теза за използването им като погребални урни е допустима, но е възможно да са били предназначени за поставяне на дарове и желания към Бога Слънце. Съществува вероятността нишите да са използвани и за поставяне на вода, която да бива огрявана от слънцето в продължение на дни, след което при изпиването и, тя е имала свещена и духовна сила за вярващите в Бога Слънце.