Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Атинският акропол

Атинският акропол

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Атина
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство: Културно наследство
АнтичностАнтичностДревен обектКултурно наследство

Илюстрация на цивилизациите, митовете и религиите, процъфтявали в Гърция за повече от 1000 години, Акрополът, мястото на четири от най-великите шедьври на Класическа Гърция – Партенона, Пропилеите, Ерехтейона и Храма на Атина Нике – може да се разглежда като символ на представата за Световно наследство.

ЮНЕСКО

Хълмът на Акропола, т.нар. Свещената скала на Атина, е най-важното място на града. През Златния век на Перикъл, античната гръцка цивилизация е представена по идеален начин на върха на хълма и някои от архитектурните шедьоври от този период са издигнати там.
Първите следи от обитаване на Акропола датират от Неолита. През вековете скалистият хълм постоянно е използван както като култуво място, така и за обитаване. Надписите за многобройните и ценни дарове за светилището на Атина (мраморни кори, бронзови и керамични статуетки и вази) показват, че култът към богинята-партон на града е установен още през Архаичния период (650-480 г. пр. Хр.).
Партенонът е най-важният и характерен паметник на древногръцката цивилизация и все още представлява международен символ. Посветен е на Атина Партенос, богинята-патрон на града. Построен е между 447 и 438 г. пр. Хр., а скулптурната украса е завършена през 432 г. пр. Хр. Строежът е започнат от Перикъл, а надзорник на всички работи е Фидий – известният атински скулптор, а архитекти на сградата са Иктин и Каликрат. Храмът е построен в дорийски ордер и почти изцяло от пентелийски мрамор. Той е периптер, с по осем колони от тесните страни и по 17 от дългите. Централната част на храма – целата – е подслонявала известната хризоелефантна статуя на Атина, направена от Фидий.
Ерехтейонът е построен през ок 420 г. пр. Хр. в йонийски стил. Има простасис от изток, монументален пропилон от север и известният портик на кариатидите от юг. Основният храм е бил разделен на два сектора, посветени на двете главни божества на Атика – Атина и Посейдон-Ерехтей. Релефен фриз, вероятно представящ раждането на Ерехтей, е украсявал екстериора на сградата.
Храмът на Атина Нике е построен към 420 г. пр. Хр. от Каликрат в йонийски стил и представлява амфипростил с редове от по четири колони от тесните страни. Релефен фриз в горната част на стените представя съвета на боговете от източната страна и батални сцени по останалите три страни. Мраморен парапет, украсен с релефи на Ники (Победи), защитавал ръба на бастиона, на който храмът е издигнат.
Пропилеите са монументалният вход към Акропола и са проектирани от Мнезикъл и построени орез 437-432 г. пр. Хр. Представляват централна сграда с две странични крила. Колонадите по западната и източната страна се състоят от дорийски колони, докато два реда йонийски колони разделят централния коридор на три части. Стените в северното крило са били докорирани с оцветени панели или стенописи и затова са наречени Пинакотека. Таванът на Пропилеите се състои от касети с рисувани декорации и перфорирана сима околвръст на покрива.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи