Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Скални гробници, с. Воденичарско

Скални гробници, с. Воденичарско

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, село Воденичарско
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

На северозапад от с. Воденичарско на 700-800м път от него, в подножието на хълма, върху който се издига крепост Устра се намира върху полегналия склон на един скалист терен една скала, която стърчи по-високо. От югозападната страна на тази скала надничат развалините на две гробници, разположени на 6,50м една от друга.

Първата скална гробница има отворено открито преддверие, което представлява стъпаловидна площадка широка отпред 2,60м. То се стеснява и на 1м по-навътре, отворът и е широк само 1,50м. С тази широчина то продължава още 1м, като все още е открито, и едва при последните 20см то се стеснява и преминава във висока 1,80м засводено отгоре ниша, широка при долната си страна 1,32м.  Двете страни на нишата не са отвесни, а са леко наклнени навътре. Нейната долна част е прорязана от широк и нисък вход, който има ширината на нишата-1,32м.

Втората скална гробница се състои от едно дълго, открито и наведено навън преддверие, издълбано като площадка, предната част на което е широка 134см. На 90см по-навътре проходът, който води към гробницата вече се стеснява с 20см. Оттук преддверието се стеснява още и след това става широко отново 136см. Така цялото преддверие е дълго общо 174см. Отворът на входа на камерата е бил висок около 1м, както може да се заключи по запазената му част от югоизточната страна. Самата гробнична камера е дълга по централната си надлъжна ос 2,60м.