Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Храм на Аполон Епикурейски в Баса

Храм на Аполон Епикурейски в Баса

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Месения, Аркадия и Елида
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство: Културно наследство
АнтичностАнтичностДревен обектКултурно наследство

Прочутият храм на бога на изцелението и слънцето е построен към средата на V в. пр. Хр. в самотните височини на планините на Аркадия. Храмът, в който е открит най-старият досега коринтски капител, комбинира архаичния стил със спокойствието на дорийския с някои смели архитектурни форми.

ЮНЕСКО

Това е първият почти запазен оцелял храм със за пръв път използвани и трите архитектурни стила – дорийски, йонийски и коринтски. Храмът е построен в издигнат район на височина от 1131 м. надморска височина, наречен Баса – малка долина в скалите. Той е дорийски периптер, направен от местен варовик и се състои от продромос и цела. Ориентиран е по оста север-юг. В целата е открита коринтска колона, която е най-старият познат представител на типа.
Храмът е бил декориран с мраморен скулптиран фриз, изобразяващ битките между амазонките и кентаврите. Фризовите мрамори са отнесени от британците и днес могат да се видят в Британския музей.
Храмът, дело на архитекта на Партенона – Иктин – е датиран към 420 г. пр. Хр. Построен е върху по-стар храм от жителите на Фигалос в чест на Аполон Епикурейски като благодарност заспасяването им от чумата. Името Епикур е дадено на Аполон към 650 г. пр. Хр. по време на войните със спартанците.
През 1902 г. първото археологическо дружество на Атина започва систематични археологически проучвания на мястото, под ръководството на К. Куруниотис, с помощта на К. Ромеос и П. Кавадиас. Разкопките продължават преа 1959, 1970 г., а през 1975-79 г. са под ръководството на Н. Гялурис.
Малки реставрации са направени от инж. Н. Баланос и проф. Х. Бурас. По-нататък проучването за реставрацията на храма е завършено от Комитета на храма на Апплон Епикурейски. Понастоящем, консервационните работи по храма се извършват под надзора на Комитета на Аполон Епикур, със седалище в Атина.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи