Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Скални гробници, село Равен

Скални гробници, село Равен

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, село Равен
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Две гробници са открити в околността на село Равен, едната от които в самото село, другата на около два часа път в североизточна посока. Смята се, че изсечените в скалите ниши датерат от 1 хил. пр. Хр.

Гробницата разположена непосредствено до село Равен е характерна с това, че се влиза през един отвор с леко наклонени отвесни страни, засводен отгоре доста грубо, който ни отвежда направо в камерата.

Втората гробница се намира при махалата Вежница. Издълбана като предишната в отвесния склон на една скала, тя има едно плитко преддверие, широко 1,40м и дълбоко 0,45м. Отгоре открито. Праг висок 5-6см, отделя преддверието от гробната камера.