Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Скални ниши, село Неофит Бозвелиево

Скални ниши, село Неофит Бозвелиево

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, село Неофит Бозвелиево
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Регионът югоизточно от Момчилград е характерен с изявен синтез между ценната природна среда и значимото културно-историческо наследство. Особен интерес представлява изключителното тракийско наследство. Скалните ниши край село Неофит Бозвелиево са достигнали до нас от 1 хил. пр. Хр.