Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Скална гробница, село Пчелари

Скална гробница, село Пчелари

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, село Пчелари
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

В долината на река Арда в района на селата Пчелари и Долно Черковище е наситено с археологически обекти - тук е най-голямото средоточие на изсечени в скалите тракийски гробни паметници в Източните Родопи. Регистрирани са 10 скални гробници - една от тях тракийската гробница край село Пчелари. В района между двете села откриваме стотици трапецовидни ниши изсечени в отвесните скали, издигащи се на двата бряга на Арда. Обединяващ център на този комплекс е тракийското светилище в местността Аул кая при Долно Черковище, разположено около изявена скала с причудлива форма, напомняща полегнало животно.