Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Скална гробница, село Странджево

Скална гробница, село Странджево

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, село Странджево
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Гробницата при село Странджево е разположена над стръмен склон над шосето, на мъчно достъпно място, до което се стига по пътека, криволичеща по склона. Тя е посещавана от местното население и според преданието се смята за едно от легендарните скривалища на поп Мартин през турското робство, който се занимавал с устройване на засади на богати хора, които нападал и обирал. Неговото безчислено богатство се търси и до ден днешен от многобройни иманяри в цяла България.