Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Скални ниши, село Странджево

Скални ниши, село Странджево

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, село Странджево
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Скалните ниши са едни от най-странните и необясними феномени на мегалитната култура в Източните Родопи. Има преброени над 1 500 отделни ниши в 130 групи. Групите варират от 3 - 4 паметника до 100 броя. Нишите са сечени на голяма височина по добре изявени скали и планински масиви в труднодостъпни места, най -често по огряната от слънцето страна. Преобладават трапецовидните камери с височина от 0,60 метра - 1,00 метър и дълбочина от 0,45 метра. Срещат се и по-големи ниши с височина до 2,00 метра и дълбочина до 1,50 метра. Тяхното разпространение повтаря разпространението на скалните гробници. Причудливи скални ниши са открити и в землището на село Странджево.