Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Долмен, с. Плевун

Долмен, с. Плевун

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Плевун
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Село Плевун е сгушено между последните ридове на Изт.Родопи,в подножието на връх "Св. Илия " наричан от местните "Бърчинката".Като цяло е ориентирано с изложение юг-югоизток. Релефа е предимно ниско-планински,доста насечен от множеството рекички и дерета.Климата е умерен с изразено средиземноморско влияние.Често явление през зимата и лятото са силните поривисти североизточни и югоизточни ветрове,поради отвореността на селото в тази посока. В землището са изградени много,малки микроязовира като по големи от тях са "Ляската" и "Спукатината" .
Долменът в близост до с. Плевун е мегалитно гробно съоръжение (V - I в. пр.н.е.), обявено за археологически паметник на културата с национално значение. Най-късният открит до момента мегалитен тракийски паметник и един от най-рядко срещаните като архитектурен тип, съчетал архаичните традиции от ранножелязната епоха с новите достижения на елинизма (притежава модерен за времето си план, характерен за монументалните гробници от V - III в. пр.н.е.). Представлява правоъгълен двукамерен долмен с дромос, ориентиран в посока изток - запад, състоящ се от 4 части: коридор, предгробна камера, предверие и голяма гробна камера. Изграден е от големи цепени и грубо оформени гнайсови плочи, поставени вертикално и вкопани в предварително подготвен изкоп. Погребалното съоръжение е ползвано многократно, но още в древността е било ограбено, като при разкопките са открити единствено керамични фрагменти и желязно сечиво.