Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Културен пейзаж

Радмиля - историческа местност с некропол

Радмиля - историческа местност с некропол

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Столац
Тип: Културен пейзаж
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеКултурен пейзаж

Некрополът Радимля се намира близо до Столац. Той представлява един от най-ценните средновековни паметници в Босна и Херцеговина – с разнообразие от всички форми на надгробни плочи, с високо артистично качество, с богати декоративни елементи, релефи и епитафи, отнесени до известни исторически личности, с необикновено местоположение.
Повечето от надгробните плочи на този некропол, наричани “стечак” са от ХV и ХVІ век. За тези далечни времена днес съдим по надгробен надпис върху една от плочите, която издава времето когато фамилията Храбрен-Милорадович властва над обширната територия на Столац, Мостар и Попова поле. Според данни от 1967 година в некропола имало 133 стечака. С построяването на пътя Каплйина – Столоц, некрополът е разсечен. Изследване на А. Зеленика от 1950 година показва смайващи резултати. Тези данни и заплахато от строителните работи ускоряват юридическата защита на мястото.

Съвет на Европа, РПЮИЕ

Стечаците са разположени в посока северозапад-югоизток. Украсата им е изпълнена в нисък релеф, с резба или комбинация от различни техники. Едни от най-красивите декорирани форми, които ще откриеш приличат на високи сандъци. А върху пет от надгробните плочи ще намериш надгробни надписи, споменаващи имената на членове на фамилията Храбрен-Милорадович.

Експертна мрежаДокументи