Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Народна архитектура

Етнографски Ареален Комплекс - гр. Златоград

Етнографски Ареален Комплекс - гр. Златоград

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, гр. Златоград
Тип: Народна архитектура
Епоха:
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Народна архитектураНародна архитектура

Идеята за съживяването на стария град на Златоград ражда Етнографския Ареален Комплекс. Той е открит със съдействието и на Златоградската община на 24 май 2001 г. – в празничния ден, посветен на българската култура, просвета и славянска писменост.

Многобройните обекти, някои от които реконструирани с помощта на програмите ФАР и САПАРД разкриват и отразяват природо-географските особености и богатствата на хилядолетната история на Златоградския етно-културен ареал и преди всичко - на Златоград и селищата от общината. Неговата неповторимост се обуславя от:

  • Динамичния показ на музейната експозиция и демонстрацията на традиционни трудови умения
  • Новаторския експозиционен подход в занаятчийските работилници
  • Разположението на обектите в сгради – архитектурни паметници на културата, включени в архитектурен резерват, който е обитаван целогодишно от своите стопани.

Комплексът обхваща: културно-исторически обекти; места за настаняване; заведения за храна и развлечения - ярка съчетание от съхранени архитектурни паметници на културата и възродени занаятчийски работилници. Тук откриваме сарашка и ножарска, гайтанджийска, дърворезбарска и златарска работилница. Неразделна част от тях е историко-етнографската музейна експозиция, разположена в част от Александровите къщи. Воденицата е една от най-атрактивните сгради на комплекса, включваща валявица, тепавица и воденица караджейка. Музейните сбирки са посветени на просветното дело в Средните Родопи, на пощите и далекосъобщенията, етнографията и археологията в района. "Старо кафене" е основен притегателен център, където може да се опита традиционно турско кафе.