Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Крепост

Преслав

Преслав

За обекта


Коридор: Виа Понтика
Държава: България, Шумен
Тип: Крепост
Епоха: Средновековие
Тема: Крепости
Световно наследство:
СредновековиеКрепостиКрепост

Велики Преслав е разположен в долината на река Камчия, в Североизточна България. На това място от древни времена е имало тракийско поселение, следи от които са открити при археологически проучвания. След основаването на Българската държава (681 г.) тук било изградено стратегическо селище, защитено с яки крепостни стени, водоснабдено и благоустроено. Във връзка с промените, настъпили в политическия живот на държавата след приемането на християнството (864 г.), столицата била преместена от Плиска във Велики Преслав (893 г.). Градът преживява изключителен разцвет, като се превръща в център не само на политиката и дипломацията, но и на архитектурата, художествените занаяти, книжнината и просветата. Велики Преслав, разположен на площ от 3,2 кв. км, бил опасан с две концентрични крепостни стени, като във вътрешния град – Цитаделата – били разположени дворецът и обслужващите го постройки. В града били издигнати множество блестящи обществени сгради, църкви и манастири, украсени със злато и сребро. Забележителни свидетелства за богатството и величието на града са останките от голямата дворцова зала и от Златната (Кръглата) църква, построена през 908 г. Тя представлява централна постройка с 12 конхи и 12 колони от бял мрамор между тях. В Преслав са открити и множество художествени предмети, между които се откроява уникалната керамична икона на Св. Теодор Стратилат от 10 век. Този шедьовър на средновековното изкуство полага основите на българската иконопис. В археологическия резерват е създаден музей, който съхранява ценните находки от втората българска столица.

Експертна мрежа