Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според темата / Нематериално наследство

Традиционен поминък лозарство

Традиционен поминък лозарство

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, край Асеновград
Тип: Културен пейзаж, Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоКултурен пейзажНематериално наследство