Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според темата / Народна архитектура

Село Кабата

Село Кабата

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България,
Тип: Народна архитектура
Епоха:
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Народна архитектураНародна архитектура