Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според темата / Ислямска култура

Битоля - ислямска архитектура

Битоля - ислямска архитектура

За обекта


Коридор: Виа Егнация
Държава: Македония, Битоля
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
СредновековиеИслямска култураИслямски религиозен център

Безистенът. Османско градско ядро
Безистенът (покрит пазар) се намира в центъра на Битоля. Според исторически източници комплексът е построен през 1506 година. В безистена се влиза през четири засводени входа, които през нощта са се затваряли с двойни железни врати. Вътре има няколко пасажа с 86 магазина. Покривът е оформен с цилиндрични сводове, в които са направени отвори за осветление. Безистенът е запазил оригиналната си функция като пазар.

Исак джамия
Джамията, която се намира в центъра на Битоля, е известна още като джамията Азрети Исак. По своята големина, външност и луксозен интериор се счита за една от най-красивите джамии в Битоля. Построена е през 1506-07 година. Според надпис над главния вход построяването й е било част от завещанието на съдията Исак Челеби ибн Исо. Това е най-високата джамия в Битоля. Хармонията на пропорциите говори за усъвършенстван бруски тип джамия, което я класифицира като представител на ранноосманския класически стил

Йени джамия
Йени джамия се намира в съседство с Исак джамия. Построена е през 1558-1559 година от Кади Махмуд-Ефенди. Сградата е квадратна, преддверието е с три купола и минаре, високо 40 метра. Вътрешността е украсена с уникална глазирана керамика. Днес джамията е превърната в художествена галерия. На всеки три години тук се провежда международна графична изложба.

Експертна мрежа