Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според темата / Ислямска култура

Хюсеин Паша джамия

Хюсеин Паша джамия

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Плевля
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
СредновековиеИслямска култураИслямски религиозен център

Тази джамия – една от най-красивите в Югоизточна Европа – е построена със средства на Хюсеин паша Болянич през XVI в. Роден в малко село близо до Плевля, Хюсеин паша е заемал висок държавен пост в Константинопол. Михрабът (молитвената ниша), мимбарът (амвонът) и махфилът (женската галерия) са особено богато декорирани. В джамията се пазят няколко стари ръкописа и печатни книги. В нейната колекция специално място заема ръкопис на Корана, датиращ вероятно от XVI век.

Съвет на ЕвропаДокументи