Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според темата / Ислямска култура

Тетово - ислямска архитектура

Тетово - ислямска архитектура

За обекта


Коридор: София - Охрид
Държава: Македония, Тетово
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха: Ново време
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
Ново времеИслямска култураИслямски религиозен център

Арабати Баба тека, ислямски манастир
Текето, манастир на дервишкия орден, е основан в края на XVIII век от Реджеп Паша и е принадлежал на едно от най-влиятелните движения – това на бекташите, които са го използвали до 1912 година. Текето обхваща няколко сгради за религиозни церемонии и за ежедневния бит – кула за молитви, хан за дервиши и покрита чешма.

Аладжа ( Шарената) джамия
Джамията се намира в центъра на Тетово. Построена през 1833-34 година върху основите на по-стара сграда, а в архитектурата й се откриват следи на ранния константинополски стил . Всички фасади, както и интериорът, са украсени с геометрични и флорални мотиви, което превръща тази сграда в уникален паметник на ислямската архитектура.

Експертна мрежа