Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според темата / Античност

Атеренски мост

Атеренски мост

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Ивайловград
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

На 7 км. югозападно от квартал Лъджа, Ивайловград, на река Армира (наричана Атеренска в горното си течение), се намира късносредновековния Атеренски мост. Той е обявен за археологически паметник на културата с местно значение. В сегашния си вид съоръжението датира от XVI в., но съществуват предположения, че оттук е минавал древен римски път за Беломорието. Смята се, че върху него е изграден мостът. По-късно Атеренският мост е имал връзка и с укрепения град - крепост “Лютица”.