Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според темата / Християнски манастири

Църква „Свети Архангел Михаил“, село Долно Луково

Църква „Свети Архангел Михаил“, село Долно Луково

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Долно Луково
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

Църквата „Свети Архангел Михаил“ в село Долно Луково е построена през 1896 г. Представлява забележителна трикорабна псевдобазилика, иззидана от камък. Върху мраморните фронтони над двата входа са издълбани ктиторски калиграфни надписи на гръцки език. Особен интерес предсталява едро изработената дърворезба на иконостаса.