Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според темата / Християнски манастири

Църква ”Свети Илия"

Църква ”Свети Илия

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Чокманово
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

Църква ”Свети Илия" в село Чокманово е построена през 1834 г. Инициатори за изграждането са прочутите местни кехаи – хаджи Стоян Тодоров, Никола и Райчо Кисимови и др. Обявена е за архитектурен паметник на културата.