Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Theme / Antiquity

Светилище, с. Давидково

Info Sections
Светилище, с. Давидково

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, вр. Свобода
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

На връх "Свобода", край с. Давидково се намира тракийско светилище от 11-7в. пр. Хр. Има предположения, че на самия връх има грамадни побити камъни, вероятно останали от праисторическо време и служили за астрономически наблюдения, а от там и за предсказания.  На връх "Свобода" се твърди, че се намира гробът на Енихан баба, известен като покорител на Родопите. Според легендата той е османски военноначалник, завладял мистичната планина. Същият чийто гроб Манол от "Време разделно" на Антон Дончев разкрива, без да намери вътре скелет. Идеята е, че така планината няма покорител.

Сега на върха без строителни книжа и разрешение по надлежния ред е построена сграда. По този начин е унищожено тракийското светилище, засегнат е непоправимо релефа на върха, като са излети тонове бетон. Сезирана е Окръжна прокуратура Смолян. Многократно въпроса е повдиган в Народното събрание, без обаче да има резултат, тъй като е намесена политическа управляваща партия, носител на мадата на сегашното правителство.