Културните коридори на Югоизточна Европа

Античен стадион на Филипопол, 2009 - 2011

Новини

Новини
Документи
Връзки

27.04.2012

Реконструираният Античен стадион на Филипопол ще бъде открит официално в 10.00 часа в неделя, 29 април 2012 г.

Проектът АНТИЧНИЯТ СТАДИОН НА ФИЛИПОПОЛ – ОПАЗВАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Обектът се финансира по приоритетна ос 4 "Опазване на европейското културно наследство". Бенефициент по проекта е Областна администрация - Пловдив в партньорство с Община Пловдив, Асоциацията за културен туризъм и Норвежкия директорат за културно наследство.

Проектът допринася за решаването на съществувалия градски проблем, свързан с Античния стадион на Филипопол в Пловдив - културна ценност от национално значение. Неговият изключителен културен ресурс бе останал неизползван, силно компрометиран и без принос в културния туризъм. Общата цел на проекта е изява на ролята на Античния стадион като ресурс за устойчиво развитие и за повишаване на качеството на градската среда в историческия център на Пловдив, в съответствие с целта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

И малко история.

Античният стадион на Филипопол е разположен в естествената гънка на терена между западния склон на Таксим тепе и източния склон на Сахат тепе. Простира се в надлъжната си ос (на около 6 метра под съвременното ниво) от пл. “Джумая” до мястото, известно още като площад "Каменица". На пл. „Джумая” е разкрита неговата северна дъговидна част (сфендона), в съчетание с руини от антична улица, крепостна стена и акведукт.

Стадионът е изграден в началото на ІІ век при император Адриан. Със своите размери от около 240 метра дължина и 30 метра широчина, съоръжението е побирало около 30 000 зрители. Тук периодично са се организирали Питийски игри, по подобие на тези в Гърция. По-късно игрите били наречени Александрийски и Кендрисийски. Атлетическите надпревари били съпътствани и от музикални, поетически и артистични състезания.

Официален сайт на проекта: www.antichen-stadion-plovdiv.bg