Културните коридори на Югоизточна Европа

Експертни мрежи

Експертни мрежи

Югоизточна Европа притежава компетентни специалисти в различни области на културното наследство и туризма. Но едва през последните години те започват да работят в мрежи, обединени от общи цели. През 2000 се формира доброволна мрежа от експерти на региона, която успешно създава първите карти на културните коридори. От 2003 функционира експертна мрежа към Регионалната програма на Съвета на Европа и Европейската комисия за културното и природното наследство на Югоизточна Европа. За изработването на проектите на Декларацията от Варна и Стратегията за културните коридори са създадени мрежи с участието и на експерти от ЮНЕСКО, Съвета на Европа и Европейската комисия. Проектите по програма КУЛТУРА 2000 на Европейската комисия са повод за партньорски мрежи по конкретни проекти. Настоящият уебсайт е също резултат от партньорство в рамките на регионална експертна мрежа, с участието и на Европейския институт за културни маршрути, Люксембург. Примерите показват, че се налага една нова визия за културното наследство в региона като обща ценност, която изисква обединени експертни усилия.