Културните коридори на Югоизточна Европа

Правата на човека и културното наследство, 2009

Презентации

Презентации

В първата част на Конференцията бяха представени презентации по различни аспекти на темата за правата на човека и културното наследство, изнесени от изтъкнати специалисти, изследователи и млади учени: Правата на човека и културното наследство (д-р Тодор Чобанов, зам. министър на културата); Правата на човека и нематериалното наследство (проф. д-р на изк. Мила Сантова, директор на Института за фолклор при БАН); Правата на човека и археологическото наследство (ст. н.с. ІІ ст. д-р Маргарита Ваклинова, директор на Националния археологически институт с музей при БАН); Декларацията на ИКОМОС за Правата на човека и културното наследство (проф. д. а. н. арх. Тодор Кръстев, почетен председател на ИКОМОС/България); Правата на човека по културните пътища (ст. ас. арх. Д. Георгиева, УАСГ, Главен секретар на ИКОМОС/България); Правата на човека и художественото наследство: опитът на Косово (ст.н.с. ІІ ст. д-р Бисерка Пенкова, Институт за изкуствознание при БАН, НХА); Недвижимото културно наследство: права и отговорности, законодателният опит на България (доц. д-р арх. Й. Кандулкова, УАСГ); Правата на човека и пейзажът (арх. М. Велков, докторант, УАСГ).