Културните коридори на Югоизточна Европа

Heritage: ESPRIT, 2007-2008

Кръгла маса с изложба

Кръгла маса с изложба

В изпълнение на проекта Heritage: ESPRIT, Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Националната художествена академия (НХА), Асоциация за културен туризъм (АКТ) и Българския национален комитет на ИКОМОС (БНК на ИКОМОС) организираха кръгла маса с изложба. Събитието се проведе на 14.11.2008 г.

Кръглата маса бе открита от Ректора на УАСГ - доц. д-р инж. Д. Денев. Участниците бяха приветствани също и от Ректора на НХА - доц. Св. Кокалов, Председателя на АКТ – проф. Т. Кръстев, Председателя на БНК на ИКОМОС – арх. Хр. Станева, Директора на АИМ при БАН - ст.н.с. д-р М. Ваклинова, Директора на Института по анализи и оценки в туризма – г-н Р. Драганов.

Целта на Кръглата маса бе да бъдат представени и популяризирани финалните резултати от проекта по един атрактивен и нетрадиционен начин, като се подчертае приноса на съвременните технологии в областта на културното наследство и културния туризъм. За тази цел, в първата част от кръглата маса, водещите участници, представители на всички партньори представиха различни доклади: Културно наследство: образование – наука – опазване интегрирани в туризма (проф. Т. Кръстев); Технологичната платформа MMH Lab (доц. Б. Георгиев); Архитектурно и археологическо наследство (Й. Кандулкова); Художествено наследство (проф. В. Тодоров, доц. Ст. Тъпанов, Кр. Франгова); Интегралното наследство: културни маршрути, културни пейзажи (Д. Георгиева, М. Велков); Културното наследство и географските информационни системи: Пътят към липсващата реалност (Ив. Делчев).

В действителност, намерението да бъдат събрани и представени всички разработки и практически резултати от проекта, породи плодотворна дискусия във втората част и създаде благоприятен климат за формиране на национални мрежи в сферата на културното наследство, културния туризъм и информационните технологии. В резултат участниците – експерти в разнообразни области, представители на различни институции и много студенти – приеха Заключителен документ на Кръглата маса, адресиран към централни и местни власти, институции и граждански сектор.

Мултимедийната изложба, съпъстваща Кръглата маса беше открита от Декана на Аритектурния факултет на УАСГ – доц. Н. Бончев. Тя представи проекта чрез разнообразни изразни средства, организирани в четири основни модула: Проектът HERITAGE: ESPRIT; Пилотни проекти; Разпространение на информацията и Образованието в реално време.