Културните коридори на Югоизточна Европа

Децата и културното наследство на Югоизточна Европа, 2005-2006

Съдействащи организации

 

Международни организации

ЮНЕСКОwww.unesco.org

Съвет на Европа, www.coe.int

Европейска комисия, www.europa.eu.int

ИКОМОС, www.icomos.org

Европейски институт за културни маршрути в Люксембург, www.culture-routes.lu

Програма Международен фотографски експеримент за наследство, Координатор: Естеве МАК БОШ

Комисия по архитектура и урбанизирана среда, Обединено кралство, www.cabe.org.uk

 

Български институции и организации

Национален политехнически музей, София, България; Координатор: Екатерина ЦЕКОВА, директор; Люба ДАШОВСКА

Институт за Фолклор при БАН, Координатор: проф. Мила САНТОВА, директор

Община Асеновград, Координатор: Петкана БАКАЛОВА

Асоциация за лица с интелектуални затруднения “Вяра, Надежда, Любов”; Координатор: Цвета СЕРГИЕВА; Ръководител на Интегрирана група към Обединен детски комплекс – Татяна КИТАНОВА

Училища в:

Бургас – Морско училище ПТМКР “Св. Никола”, Координатор: Петя ПАСКАЛЕВА

Бяла Слатина – Начално училище “Христо Ботев”, Координатор:Ирена ГЕОРГИЕВА

Елхово – Гимназия “Св. Кл. Охридски”, Координатор: Румяна ДРАНДАРЕВСКА

Етрополе – Основно училище “Хр. Ботев”, Координатор: Наталия ДОЧЕВА

Монтана – Обединена школа по изкуствата “Добри Христов”, Координатор: Рени ПЕТРОВА

Плевен – СОУ “Анастасия Димитрова”, Координатор: Галина РУСЕВА

София – 38ОУ “Васил Априлов”, Координатор: Виолета ИГОВА

Шумен – Помощно училище “Васил Друмев”, Координатор: Ердинг ТОМАШ