Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / 20-ти век

Градският съвет в Бръчко

Градският съвет в Бръчко

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Бръчко
Тип: Народна архитектура
Епоха: 20-ти век
Тема:
Световно наследство:
20-ти векНародна архитектура

Сградата на кметството е построена през 1892 г. по проект на Сирил Метод Ивекович. Тя е една от най-красивите сгради в псевдомавритански стил в Босна и Херцеговина.
Особено ценна е фасадата към улицата, чийто хоризонтализъм е подчертан от еднакво оформени редове от прозорци, ленти, маркиращи етажите и редуващи се ивици от камък и тухла. Този хоризонтализъм не е «обиспокоен» дори от симетричния централен вход. Цялата композиция е подчинена на желанието за перфектне симитрия.
На горните нива отриваме бифорни прозорци с розети отгоре. Сводовете над страничните вертикали, подковообразните арки над прозорците, релефните орнаменти под подкривния корниз са отличителните елементи на сградата, които отрояват израза на псевдомавританския стил в Босна и Херцеговина.

Съвет на Европа, РПЮИЕДокументи